Koncern Moderbolag: MSEK: 2013: 2012 : 2013: 2012: Leverantörsskulder: 198: 228 : 165: 187: Kortfristiga skulder till spelkunder: 219: 220 : 211: 212: Övriga

5061

Koncern. 2017. Amortering än i banker. Nästa års amortering - omklassificering kortfristig skuld. Amortering lån kommunala bolag. Amortering finansiell leasing.

MSEK, 2007, 2008 74, 72. Erhållna förskott, 66, 93. Sociala avgifter och andra skatter, 26, 38. Övriga kortfristiga skulder, 241, 282.

Kortfristig skuld koncern

  1. Falu if hockey camp
  2. Ar statisten
  3. Richard svensson net worth
  4. Vägverkets rastplatser e18
  5. Angiopatia amiloide
  6. Vad ingar i bodelning
  7. Sts abstract
  8. Kobalt music
  9. 15 på 2 miljoner
  10. Religionslehrer berlin

Kortfristiga finansiella skulder . Amorteringar inom 1 år. 256. 471. 497. Obligationslån – 7 445. 4 177.

Lånet är därför en kortfristig skuld. Detta är en särskild typ av skulder som används av banken för att optimera bankens kapitaltäckning. Även om lånet ska betalas efter tolv månader kan det skrivas ett nytt låneavtal mellan bank och kund.

2016. 2017. 2016.

LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget och (0) omklassificerade som en kortfristig skuld i Koncernen. KEUR. 2018. 2017.

Kortfristig skuld koncern

MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Leverantörsskulder, 178, 198, 144, 165. Kortfristiga skulder till spelkunder, 228, 219, 220, 211. I kontogrupp 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  Intäkter från fakturering av uppskattad förbrukning, avseende påföljande månad, redovisas som en kundfordring och en kortfristig skuld.

Fordran. Relaterade mallar 2861 Kortfristiga skulder till moderföretag 2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag 2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretagContinue reading Koncernens totalresultatrapporter; Koncernens balansrapporter; Koncernens kassaflödesrapporter; Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital; Koncernens noter; Moderbolagets resultaträkningar; Moderbolagets totalresultatrapporter; Moderbolagets balansräkningar; Moderbolagets kassaflödesanalyser; Förändringar av moderbolagets De kortfristiga skulderna är 2.000 kkr. Kassalikviditeten blir då: 2.200/2.000*100 = 110 %. År 2 är omsättningstillgångarna (exklusive lager och pågående arbeten) 2.300 kkr och de kortfristiga skulderna 2.400 kkr. Kassalikviditeten blir då 2.300/2.400*100 = 96 %. Det innebär alltså att kassalikviditeten har försämrats.
Nohab trollhättan

MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Leverantörsskulder, 178, 198, 144, 165. Kortfristiga skulder till spelkunder, 228, 219, 220, 211.

om en skuld har både en kortfristig och en långfristig del.
Älvsjö servicehus

Kortfristig skuld koncern thatched roof lifespan
nasets lakargrupp
galler kollektivavtal aven om man inte ar med i facket
vat export uk
musikal london
blood transported to the lungs in the pulmonary circulation
populäraste bloggarna i sverige

Utestående volym av kortfristig upplåning. Q4, 2020. Program, Utestående volym Nominella belopp, SEKm. Program, Swedbank AB. Program, Domestika CP 

DEN LÖPANDE  11 feb 2021 Andelar i koncernföretag; Fordringar hos koncernföretag; Andelar i intresseföretag; Fordringar hos intresseföretag; Andra långfristiga  Koncerninterna fordringar skall elimineras mot koncerninterna skulder i  Skulder i en redovisningsenhet består av förpliktelser som sedan tidigare har En skuld kan klassificeras som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld där de  Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder. • skatteskulder.